Over MACO Pensioenadvies

MACO Pensioenconsultancy heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van pensioenadvisering en richt zich voornamelijk op (semi)collectieve pensioenregelingen. Naast adviseren en implementeren houdt MACO Pensioenconsultancy zich ook bezig met het beheer van pensioenregelingen.

In het verlengde hiervan zijn wij tevens dé sparringpartner voor onze klanten op het gebied van inkomens- en verzuimzekeringen.  

Ons uitgebreide netwerk bij verzekeraars, onze kennis van de markt en het feit dat wij dagelijks aanbieders met elkaar vergelijken, resulteren in het best passende advies voor onze klanten. Wij nemen onze klanten vervolgens ook alle zorgen rondom de implementatie uit handen. Voor ons is de implementatie pas afgerond als de regeling zowel juridisch als administratief volledig is gerealiseerd en wij, door middel van een algemene presentatie en aansluitend individuele gesprekken, voor een stuk pensioenbewustzijn richting de medewerkers hebben gezorgd.

In de beheerfase verwerken en controleren wij alle aanmeldingen/mutaties, organiseren we periodiek individuele pensioenspreekuren voor de werknemers en houden we op regelmatige basis presentaties waarin de actualiteiten op pensioengebied worden besproken. Uw werknemers worden hierdoor nog bewuster van wat er in de pensioenregeling is verzekerd bij leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Voor het beheer maken wij bij voorkeur gebruik van abonnementstarieven als alternatief voor onvoorspelbare kosten als gevolg van uurtarieven. Waarom zouden wij de klant straffen door elke vraag te factureren? Wij gaan er van uit dat kennisoverdracht leidt tot meer enthousiasme. Kennis draag je alleen over met vragen en antwoorden en dit maakt MACO Pensioenconsultancy anders dan anderen.

De werkgever bepaalt de mate van dienstverlening en betaalt op basis van het aantal deelnemers een vast bedrag per medewerker per jaar. Bij de meest uitgebreide variant nemen wij u alle werkzaamheden en Zorgplicht uit handen. Hoe kleiner onze rol, des te voordeliger is het tarief per medewerker. Het is zelfs mogelijk de kosten voor het advies- en het implementatietraject na expiratie van de huidige pensioenovereenkomst te verwerken in het abonnement! Aan het eind van het contract wordt de werkgever niet langer verrast door een factuur voor dit traject maar zijn de kosten verdisconteerd in de tarieven per medewerker per jaar. Deze variant noemen wij de PLUS-variant. 

Uitgangspunt van ons onafhankelijk en transparante advies is: de klant, de klant en nog eens de klant!  Daarbij bekijken we of de Pensioenwet en de verzekeraars flexibel en creatief genoeg zijn om aan de wensen van de mensen te voldoen. De basis van onze dienstverlening is wederzijds vertrouwen. Bij MACO heeft de klant vanaf de eerste dag volledige duidelijkheid. Vooraf zijn de kosten aan ons volledig transparant en leggen we onze dienstverlening vast in een beheer overeenkomst. Iemand die weg wil, krijgt geen straf in de vorm van pensioenschade en geen bovenmatige of onverwachte kosten voorgeschoteld.  

Maatwerk voor werkgevers en werknemers

Specialiteiten:

Advies, implementatie en beheer (semi)collectief pensioen; ANW-hiaat; dispensatie BPF; liquidatie OPF; Arbeidsongeschiktheidsverzekering collectief en individueel; Verzuimverzekering;

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Top