Over MACO Inkomensadvies

 

Wanneer u (ook) vanaf het derde ziektejaar het inkomen van uw werknemers wilt verzekeren zijn, bent u bij MACO uiteraard ook aan het juiste adres.

Werknemers hebben (vanaf het derde ziektejaar) alleen recht op een WIA-uitkering wanneer zij voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Om de hoogte van die uitkering te bepalen, wordt er gekeken naar hun mogelijkheden. De WIA is er namelijk op gericht om mensen te motiveren om te werken.

Met collectieve WIA-verzekeringen biedt u uw mensen financiële zekerheid. Een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. Bovendien worden uw werknemers binnen of buiten uw bedrijf ondersteund met re-integratie.

Is uw (ex-)medewerker na twee jaar nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt dan ontvangt hij van het UWV de eerste 10 jaar een WGA-uitkering. U betaalt hiervoor dan premie aan het UWV. Deze bestaat uit een basispremie en gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het aantal medewerkers dat een uitkering heeft binnen uw bedrijf. Van deze premies betaalt het UWV de WGA-uitkering aan uw medewerker.

Wanneer het risico dat uw medewerker een beroep doet op een WGA-uitkering laag is dan kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV maar aan een verzekeraar. Deze premie is meestal lager dan de premie die u aan het UWV betaalt. Een ander voordeel is dat de premie niet direct stijgt wanneer een medewerker recht heeft op een uitkering. Bij het UWV is dit wel het geval, u betaalt een hogere premie wanneer een medewerker recht heeft op een uitkering.

MACO inventariseert welke dekkingen het best bij u en uw werknemers passen en adviseert, implementeert en beheert de bijbehorende verzekering(en) voor u.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Top